Ползите от екотуризма

Екотуризмът е активен вид туризъм, който се реализира в природна среда. Тук се търси контакта с природата. Отсядането в места за настаняване, далеч от екзалтирания град, докосване до друг вид култура, темпо на живот, атмосфера, храна. Разходки в природата, следвайки маршрута на еко пътеката, наслаждавайки се вековни гори, водопади, скали, поляни. Екотуризмът включва преходи, наблюдение на птици, фототуризъм, катерене, посещение на пещери и природни атракции в защитени територии, панорамно наблюдение с бинокли, пейнт бол, екопътеки, зелени училища

Когато говорим за ползите от екотуризма трябва да имаме предвид, че този процес е двупосочен:

Предимствата, които времето прекарано сред природата ни дава са физически – ставаме по-здрави, и психологически – ставаме по-радостни, научаваме се да използваме сетивата си.

Ползите за природата могат да се търсят в определението за „екотуризъм“ дадено от Международното общество за екотуризъм (TIES) – „Екотуризмът е отговорно пътуване до природни места, което съхранява околната среда и поддържа благополучието на местните жители“.

Насърчаването на екотуризма носи полза както за здравето на човек, така и за опазване на околната среда и не на последно място носи ползи за местното население, като генерира приходи. Пример за пряката полза от развитието на екотуризма върху околната среда е проект осъществен в района на Разлог, който е фокусиран към опазване на два вида на територията на национален парк Рила- „глухаря“ и „Рилска иглика“ , чрез образование за околната среда и развитие на екотуризма. По проекта са създадени посетителски център, два маршрута, обучени са 26 водачи, интерпретатори и лектори , обучени са и 17 домакинства в предоставяне на туристическа услуга. Хората посещават центъра и пътеките за да опознаят този ценен биологичен вид, а от друга страна допринасят за развитие на туризма в района. Местните хора са мотивирани да опазват биологичния вид, който им „води“ туристи.

Друг пример за успешно развитие на екотуризма е природозащитния център „Източни Родопи“ в Маджарово. Само за няколко години градчето успя да смени имиджа си от миньорски град в лице на българския екотуризъм. В района на Маджарово живее единствената в България колония белоглави лешояди. Създадени са три маркирани пътеки, които водят до площадки за наблюдение на птици. Изградено е и специално фотоукритие от където може да наблюдавате застрашените птици или пък да участвате във фотосафари. В близост места за настаняване, къмпинг, механа. Това е поредното доказателство как прилагането на тази форма на туризъм има двупосочен положителен ефект, от една страна опазване на защитени видове, от друга ползите за човека влязъл в контакт с живата природа. Когато говорим за екотуризъм не може да пропуснем и една нова тенденция – агротуризъм. Той се развива в селските райони, където местните хора устройват къщите си за настаняване. Увеличават се и хората, които са готови да плащат за да прекарат известно време в истинска ферма, да се включат в нейното ежедневие, да работят и консумират чиста храна. Агротуризмът се очертава като новия световен хит. Развитието на този подотрасъл е определен от нарастващото търсене на екологично чиста храна, която трудно се намира в големия град. От друга страна, тази форма на туризъм спомага за запазване на обичаи, популяризиране на местни традиции и фестивали.

Източници: „50 места, които трябва да посетите в България през 2015 г“ , Доклад от Проучване на екип на АРИР Стара Загора в рамките на проект ECREIN (2011 г.), сп. „Агрозона“

Leave a Reply

Your email address will not be published.