Маршрутът преминава през парков участък „Стоките“ на Национален парк „Централен Балкан“. Той представя темата за балканджиите и връзката им с планината. Пътеката започва при водослива на Турски дол с Пръскалска река на около 840 м надморска височина и по Турски рът се изкачва до 1 372 м. Преходът е с обща дължина около 9,5 км и продължава около 6 часа. Маркираната пътека ви отвежда в една от най-интересните защитени територии в България, запознава ви с Национален парк Централен Балкан. От край време наричат тези земи люлка на българщината и хранилище за националната ни култура.

Маршрутът „По пътя на балканджиите“ следва стъпките на тези горди планинци – балканджиите, разказва за техните селища и особеностите на балканджийския начин на живот, за техния бит и култура.Преходът е с дължина около  5.07 км. Продължителност на маршрута около  3ч. Тръгва се от гр. Априлци , кв. Видима, по билото на Турски рид. От там тръгва по Пандушка пътека, пресича Турски дол и след преход през гора стига до малка полянка на Илчов средок. От там след преход по хоризонтала с леко спускане достига до местност Свиновете. Там пътеката се разделя на две. Единият маршрут отвежда към Чакалото на Турски дол и началото на местност Плевнята. Другият маршрут продължава до паметника на Цанко Дюстабанов. От това място маршрутът може да се завърти обратно към местност Свиновете и към началото на местност Плевнята или да продължи по пътека до кв. Острец.

Leave a Reply

Your email address will not be published.