Разположена южно от кв. Видима на гр. Априлци. Маршрутът започва от гр. Априлци, кв. Видима,  надясно от ВЕЦ до местността Мазането. От там се тръгва по пътеката за х. Плевен и след около 500м се стига до разклона при зимна и лятна пътека за хижата. На 20м над него се тръгва на ляво пресича се дере. Пътят продължава нагоре и достига до малка поляна. На около 20 м над полянката е разклона за х. Плевен и пещерата „Водните дупки”. Връщането до разклона за х. Плевен е по същия път. Има две посоки на движение през лятна пътека и зимна пътека.  Маршрутът предлага на посетителите образователна програма на теми – пещери, пещерни обитатели, резерват Северен Джендем и ландшафт. Преходът е с обща дължина –  13.90 км.

Leave a Reply

Your email address will not be published.