Започва от гр. Априлци /кв. Острец посока ул. ”Русалийски проход„ – махала Боевци на 1 км се стига до отклонение на ляво. Трасето продължава с изкачване в посока  местността „Мануилите”. Трасето продължава на около 800 м в посока кв. Острец по път с каменна настилка. Благодарихте ли на членестоногите днес? Такъв въпрос ще стресне всеки. Защо трябва да обръщаме внимание на бръмбарите, паяците или бързо преминаващите през стаите ни многоножки? Маршрутът „Интервю с членестоноги“ ще Ви разкаже за тези животни и заедно ще им благодарим, че ги има. Ще разберете защо днес живеем в ерата на насекомите и кои са другите животни, които трябва да почитаме. Като близки приятели. Много от вашите Защо? ще отпаднат бързо. Когато се запознаете по-отблизо с тях. Продължителност на маршрута – около 2 часа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.