Информация

Нашата Философия

Привърженици сме на холистичния подход. Холистично означава цялостно, многообразно, както предпочитаме да подхождаме към здравето. Истинското здраве е въпрос на състояние както на тялото, така и на душата. Елементите, които определят здравето са качеството на храната, начинът на приготвяне на продуктите, начинът на хранене. Но това не е достатъчно. За да се получи баланс, организмът има нужда и от движение, от чист въздух, от контакт с природата. За да бъде тялото здраво от огромно значение е и емоционалното състояние, чувството за удовлетвореност и полезна доза себелюбие. Усещането за щастие пък от своя страна е в пряка връзка със здравословното състояние-нашето и на хората, които обичаме. Така, че не е достатъчно да се фокусираме само върху един от елементите, а върху всичките едновременно.